Forsikrings­beskrivelse

Sikker-IT Cyberforsikring hos Alm.Brand

Forsikring

Sikker-IT Cyberforsikring hos Alm.Brand

Sådan er du dækket med Sikker-IT Cyberforsikring i Alm. Brand

Cyberansvar

Hvad er Cyberansvar?
Hvis din virksomhed er ansvarlig for forkert håndtering af eller skader på data, som er ejet af tredjemand, kan du blive mødt med et erstatningskrav. Her kommer dækningen for Cyberansvar i spil.

Hvad dækker vi?
Vi dækker, hvis din virksomhed bliver mødt af krav om erstatning fra tredjemand, hvis virksomheden skal holdes fri af ansvar, eller hvis der i øvrigt er udgifter til forsvarsomkostninger. Vi dækker også, hvis din virksomhed får brug for en kommunikationsekspert, der kan håndtere den mediekrise, der kan opstå i forbindelse med en cyberhændelse.

Vi dækker omkostninger til:
– juridisk bistand
– erstatningskrav fra tredjemand
– kommunikationsrådgivning

Hvornår kunne du få brug for dækning for Cyberansvar?
– Hvis et hackerangreb f.eks. gør, at din virksomhed offentliggør kundernes data.
– Hvis din virksomhed kommer til at sende en virus til tredjemand.

Datasikkerhedsbrud

Hvad er Datasikkerhedsbrud?
Din virksomhed skal leve op til krav om datasikkerhed, når den opbevarer data på stationære, bærbare og mobile enheder eller i cloud-løsninger. Hvis din virksomhed ikke efterlever databeskyttelsesforpligtelsen, kan dækningen for Datasikkerhedsbrud hjælpe, når det går ud over en tredjepart.

Hvad dækker vi?
Vi dækker omkostninger til it-mæssig efterforskningsbistand, juridisk bistand samt rådgivning til både virksomheden og de berørte parter. Vi dækker også udgifter til kommunikation og PR i relation til krisehåndtering, så skader på virksomhedens brand eller omdømme minimeres.

Hvornår kunne du få brug for dækning for Datasikkerhed?
– Hvis et hackerangreb f.eks. gør, at din virksomhed offentliggør kundernes data.
– Hvis hackere har haft adgang til kundedata, så du f.eks. har udgifter til at informere de berørte.

Driftstab og it-systemer

Hvad er Driftstab og it-systemer?
Driftstabet er den indtjening, virksomheden ikke har efter en cyberhændelse. Har cyberhændelsen skadet virksomhedens itsystemer, hører det også under denne dækning.

Hvad dækker vi?
Vi dækker den tabte indtjening, når en cyberhændelse har været skyld i en nedgang i indtjeningen, og udgifterne til en it-specialist, der kan undersøge og afhjælpe skader på itsystemet.

Hvornår kunne du få brug for dækning for Driftstab og it-systemer?
– Hvis en virksomheds webshop f.eks. bryder ned i forbindelse med en cyberhændelse, og det går ud over indtjeningen.
– Hvis data er gået tabt og skal gendannes eller genskabes.

Cyberkriminalitet (inkl. Netbanksdækning)

Hvad er Cyberkriminalitet?
Cyberkriminalitet er f.eks. når en hacker ændrer eller ødelægger virksomhedens data.

Hvad dækker vi?
Vi dækker omkostninger til en it-specialist, hvis virksomheden f.eks. har oplevet trussel om virusangreb, og vi dækker formuetabet, hvis virksomheden har været udsat for svindel.

Hvornår kunne du få brug for dækning for Cyberkriminalitet?
Hvis du f.eks. bliver udsat for et ransomwareangreb, hvor de cyberkriminelle låser adgangen til eller truer med at offentliggøre data for at presse penge ud virksomheden. Det kan også være, hvis virksomheden leverer varer eller økonomiske goder til en falsk kunde, som ikke eksisterer i virkeligheden. Netbankindbrud er et tredje eksempel, hvor denne dækning kan hjælpe.

Værd at vide

Pris, selvrisiko, forsikringssum med mere

Den årlige pris er kr. 2.322,- (indeks 2020)

Forsikringssum
Forsikringssummen er på 250.000 kr.

Selvrisiko
Der er en fast selvrisiko på 5.000 kr.

Omsætning
Virksomhedens omsætning må ikke overstige 250.000.000 kr.

Forbyggende foranstaltninger
Din virksomhed skal sikre, at følgende 4 krav er opfyldt:
– Antivirus / Firewall
– Rimelig omhu
– Back-up
– Bortskaffelse

Karensperiode
Der er en karensperiode på 12 timer. Karensperioden er den tid, hvor virksomheden ikke får godtgjort tabt indtjening i forbindelse med
en cyberhændelse.