Privatlivs­politik

Privatlivs­politik

DataConsult ApS
Industrivej 9B, st.
4652 Hårlev
CVR-nr.: 41014369
kontakt@sikker-it.dk
Nedenstående finder anvendelse på vores behandling af dine personoplysninger, som vi er dataansvarlig for.

1.1 Hvis du tegner et abonnement hos os behandler vi de personoplysninger som de har overgivet til os i denne forbindelse, da behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af brugeraftalen som du har indgået med os.

1.2 Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi oplysninger om dit navn og din e-mailadresse.
Dette gør vi med henblik på at holde dig ajour med relevante oplysninger og nyheder om Sikker-IT abonnementet.
Vi indhenter dit samtykke hertil, i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a), som hjemmel for denne registrering.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved enten at klikke på afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet eller ved at kontakte os på kontakt@sikker-it.dk.

1.3 Herudover kan vi anvende dine personoplysninger til at besvare dine henvendelser til os.
Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som behandlingsgrundlag hertil, da vi har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger, med henblik på at besvare dine henvendelser.

2.1 Vi vil kun videregive dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de ovenstående formål, samt såfremt det er påkrævet ifølge loven, herunder bogføringsloven, en domstolsafgørelse eller andet retligt grundlag. I sidstnævnte tilfælde anvender vi databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c) som behandlingsgrundlag, da vi i så fald vil have en retlig forpligtelse til at opbevare og videregive disse oplysninger.

3.1 Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde et af de ovenstående formål, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter dine personoplysninger slettes.

4.1 Indsigt – du har ret til at få adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvordan vi anvender dem samt til at modtage en kopi heraf. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig.
Denne rettighed kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

4.2 Berigtigelse eller sletning – du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet
Hvis du mener, at de personoplysninger som vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende sig til vi og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker sit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

4.3 Indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis indsi-gelsen er berettiget, sørger vi for, at behandlingen af dine personoplysninger hører op.

4.4 Dataportabilitet – du har ret til at modtage dine personoplysninger
Du har under visse omstændigheder ret til at modtage de personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os. Du har også under visse omstændigheder ret til at få disse personoplysninger overført til en anden tjenesteudbyder. Disse personoplysninger vil blive overført i et almindeligt anvendt format.

Kontakt os på kontakt@sikker-it.dk hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.
Hvis du ønsker at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, undersøger vi, om du er berettiget hertil, og giver dig svar på henvendelsen så hurtigt som muligt, og senest en måned efter modtagelsen af henvendelsen.

Såfremt vi ikke giver dig fuldt medhold i din indsigelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du.

Ved at indsende dit navn og din e-mailadresse giver du os tilladelse til at kontakte dig med mere information, når Sikker-IT abonnementet lanceres og kan bestilles. Du kan til enhver tid afmelde dig, og vi forpligter os til at slette dine personoplysninger og ikke sende information til dig, når du er afmeldt.
Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores Privatlivspolitik.